Wat is lekdetectie?

Lekdetectie is een methodiek waarbij met gebruik van slimme middelen en hightech technische apparatuur, zoals o.a. traceergas, infrarood of endoscopie, de oorzaak van uw lekkage precies kan worden opgespoord. Onze specialisten kunnen exact bepalen waar zich het meeste water bevindt en waar dit vandaan komt. Doordat u door onze medewerkers na inspectie goed geïnformeerd wordt over de plaats waar de lekkage zich bevindt, voorkomt u dat er onnodig hak- en breekwerk moet worden verricht om de oorzaak van de lekkage op te sporen. Onze specialisten zijn gewend om “out-of-the-box” te denken. Op die manier vinden wij juist de moeilijkste lekkages waar anderen al snel afhaken.

Het is altijd van het grootste belang dar er bij lekkages snel wordt ingegrepen. Gebeurt dit niet, dan kan er naast waterschade ook schimmel, roest aan staalconstructies of zelfs schade aan de constructie van uw woning of bedrijfspand. Een lekkage is heel vervelend dus bel ons snel om de gevolgschade te beperken.

De meest voorkomende technieken die wij hanteren zijn:

Endoscopie

Vochttechniek beschikt over de modernste endoscopen, waarmee wij leidingen inwendig op gebreken kunnen controleren. Een endoscoop is een kleine, wendbare camera die ook kan worden gebruikt bij het inspecteren van ruimtes die moeilijk toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn de ruimte onder een douchebak of ligbad, leidingkokers en schachten, spouwmuren en niet toegankelijke kruipruimtes. Een endoscopisch onderzoek heeft als groot voordeel dat er nauwelijks schade ontstaat aan de constructie en dat het relatief weinig tijd kost om het onderzoek uit te voeren.

Thermografie

Bij (afvoer)leidingen in beton of vloerverwarming kan met een speciale infraroodcamera in de constructie worden gekeken. Met deze lekdetectie techniek kunnen lekkages snel worden opgespoord. Ook kunnen wij met deze techniek warmteverlies opsporen door slechte isolatie van gevels en daken.

Traceergas

Soms zijn lekkages aan bijvoorbeeld waterleidingen zo klein dat ze zeer slecht op te sporen zijn. We maken dan gebruik van een 100% veilig gas wat we door de leiding laten stromen. Zo kunnen we met deze lekdetectie methode zelfs de kleinste lekkage opsporen.

Diëlektrische meting

Met deze apparatuur wordt het vochtgehalte in de ondergrond gemeten door middel van het creëren van een elektrisch veld. Het is een lekdetectie methode die optrekkend vocht en vochtverdelingen in bouwconstructies kan meten.

Geluidsdetectie

Geluidsdetectie is het opsporen van geruis dat wordt veroorzaakt door lekkende leidingen. Het geluid van stromend water door leidingen klinkt anders wanneer een lekkage in de leiding aanwezig is. Vochttechniek kan met behulp van een “aquaphon” de afvoer nauwkeurig afluisteren om de lekkage daar op te sporen. Via een monitor is te horen en te zien, welk geluid waar vandaan komt.

Druktest

Door de leiding onder een afgemeten druk te zetten en vervolgens eventueel drukverlies te meten kunnen we bepalen waar het probleem exact zit. Op deze wijze kunnen we niet alleen waterleidingen onderzoeken maar ook bijvoorbeeld een gasleiding.

Rookgasdetectie

Met deze techniek wordt rook in bijvoorbeeld een afvoer geblazen. De lekkage bevindt zich op de plaats(en) waar de rook zichtbaar wordt. Op deze manier kunnen we ook tochtplekken bij bijvoorbeeld kozijnen zichtbaar maken zodat u deze kunt isoleren. Op deze manier kunt u besparen op uw stookkosten

UV Licht Detectie

Bij deze methode worden kleurstoffen in afvoerleidingen gespoten om te kunnen opsporen waar het lek zich bevindt. Deze methode kan worden uitgevoerd met UV licht. Onze vakkundige medewerkers brengen dan een kleurstof aan en die wij terugvinden met een speciale UV traceer lamp. We beschikken over verschillende kleuren, waardoor we gelijktijdig meerdere testen kunnen uitvoeren.

Overige technieken die wij beheersen:

  • Vochtmetingen aan de hand van calciumcarbidmethode
  • Impulsstroom techniek t.b.v. zwembaden en vijvers
  • Dataloggers t.b.v. metingen RV en T-waarden
  • Leidingen uitpeilen middels sondetechniek
  • Luchtvochtigheid- en dauwpuntmetingen
  • Luchtstroom metingen
  • Rioolcamera
  • Ultrasoon

100% rendement behalen uit uw (vloer)verwarming installatie

Naast het opsporen van lekkages en leidingen, gebruiken wij de thermografie systemen ook voor de beoordeling van de vloerverwarming (of plafondverwarming) en cv-radiatoren met betrekking tot warmteverdeling. Op deze manier behaalt u 100% rendement uit uw installatie, wat u een besparing op uw stookkosten kan opleveren.

Lekdetectie

Professionals in Lekdetectie

Vochttechniek is uw specialist op het gebied van lekdetectie. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om elke voorkomende lekkage en mogelijke vervolgschade compleet voor u te verhelpen, eventueel in overleg met uw verzekeringsmaatschappij.

Neem direct contact met ons op